Časté dotazy

Je iontoforéza opravdu bezpečná?

Ano. Používání iontoforézy k léčbě hyperhidrózy bylo ověřováno prostřednictvím klinických studií. Maximální proud a maximální napětí přístroje byly navrženy a splňují bezpečnostní limity stanovené pro zdravotnické elektrické přístroje.

Pro zvýšení bezpečí se však vyvarujte prudkého odstraňování ruky/nohy z léčebné vaničky během procedury. Před zahájením procedury vždy odložte kovové šperky z ponořovaných částí těla. Během používání přístroje se nedotýkejte vodivých předmětů. Před dotykem ovládacích prvků si vždy osušte ruce. Přečtěte si bezpečnostní pokyny, věnujte zejména pozornost onemocněním, při nichž je iontoforéza kontraindikována. Používejte přístroj pouze k účelům, k nimž je určen.


Co mám cítit při aplikaci iontoforézy?

Správně byste měli cítit lehké brnění a/nebo jemné, ale stále příjemné štípání. Pokud se během procedury necítíte příjemně, snižte aktuální intenzitu proudu. Pokud naopak necítíte nic, zvyšte intenzitu proudu.

V případě, že ani při nastavení proudu na maximum nevnímáte lehké brnění a/nebo jemné štípání, zkontrolujte, zda přístroj funguje. Při pomalém vytažení ruky nebo nohy z vaničky během procedury můžete pocítit mírně nepříjemný impuls. Pokud přes naše varování vytáhnete končetinu rychle, bude impulz intenzivnější. (Pocítíte jakoby slabé “kopnutí”.)


Co mám dělat, pokud během procedury cítím štípání/bolest na určitých místech ponořených částí těla?

Zkontrolujte, zda nemáte nastavenou příliš vysokou intenzitu proudu.

Uvedené obtíže se také typicky vyskytují, pokud máte na ponořených končetinách oděrky, záděry, drobná poranění pokožky atd. Nepříjemným pocitům můžete předejít použitím jakéhokoliv mastnějšího krému, který aplikujte na oděrky před zahájením procedury. Pokud ani po aplikaci krému nepříjemné pocity neodezní, počkejte, až se pokožka zahojí.


Je možné přístroj poškodit špatným sledem zapojení jednotlivých komponent?

Ne. Ale přesto sestavujte jednotlivé komponenty dle přiloženého návodu! Přístroj zapínejte vždy až po správném sestavení všech jeho částí. Pokud i přes uvedená opatření sestavíte jednotlivé díly zařízení v jiném sledu, než jaký je uveden v návodu, nemělo by dojít k poškození přístroje. Vždy dodržujte správnou polaritu baterií.


Proceduru iontoforézou jsem prováděl/a přesně podle schématu, avšak nepociťuji snížení pocení. Co mám dělat?

Pokud se výsledky aplikace iontoforézy dle doporučeného schématu nedostaví do konce 4. týdne používání přístroje, kontaktujte nás. Formou konzultace se Vám pokusíme pomoci dosáhnout očekávaných výsledků nebo Vám nabízíme možnost vrácení peněz.


Co když vynechám některý cyklus procedury (v primární a/nebo udržovací fázi)?

V případě, že zapomenete provést proceduru ve stanoveném čase, může dojít k negativnímu ovlivnění výsledku. Snažte se tedy proceduru provést co nejdříve a poté dále pokračujte podle schématu.


Jaká je životnost přístroje?

Přístroj neobsahuje části, které by podléhaly rychlému opotřebování se, proto se průměrná životnost při správném používání a ovládání odhaduje jen velmi obtížně. Vlivem častého používání může dojít k omezení životnosti příslušenství, jako jsou např. kabely či elektrody. Vyvarujte se namočení nebo pádu přístroje, pravidelně kontrolujte baterie, netahejte za kabely. Čím lépe se o svoji iontoforézu postaráte, tím déle Vám bude dobře sloužit.


Smím iontoforézu používat, i když jsem momentálně nemocná/ý? (Tato choroba nepatří k těm, při nichž je iontoforéza kontraindikována.)

I v případě, že se nejedná o kontraindikovanou chorobu, doporučujeme používat iontoforézu pouze, cítíte-li se zdráv/a.


Mohou iontoforézu používat také děti?

Ano, vždy ale pod dohledem zákonných zástupců.


Je použití iontoforézy vhodné pro seniory?

Ano, bude ale lépe, pokud požádají o asistenci druhou osobu.


Pokud mi bude aplikace iontoforézy nepříjemná, mohu přístroj vrátit a dostanu zpět peníze?

Ano, peníze vám vrátíme. Před zasláním přístroje zpět nás prosím kontaktujte.