Iontoforéza

Iontoforéza je zařízení pro neinvazivní léčebu hyperhidrózy. Léčebná metoda využívající iontoforézu spočívá v aplikaci malého množství stejnosměrného proudu prostřednictvím vodného roztoku. Do roztoku jsou ponořeny elektrody připojené ke zdroji konstantního proudu.

Pulzní iontoforéza

Specifickým režimem iontoforézy je pulzní iontoforéza. Namísto působení konstantním množstvím proudu na postižené oblasti využívá pulzní iontoforéza nízký stejnosměrný proud s vysokou pulzací až několik tisíc pulzu za sekundu (5-10 kHz). Pulzace umožňuje bezbolestně aplikovat vyšší hladinu proudu, což vede k rychlejšímu nástupu efektu léčby.

Historie iontoforézy

První použití iontoforézy je známé již od roku 1800, kdy se začala využívat pro vpravování ionizovatelných látek a farmakokinetik skrze pokožku. Pro léčbu hyperhidrózy je iontoforéza využívaná od druhé poloviny minulého století.

Aplikace

Iontoforézu OZO-OZO můžete použít k omezení zvýšeného pocení pokožky na nohou, rukou, v podpaždí nebo na jiných částech těla. Efekt léčby se dostaví rychle, budete-li navíc OZO-OZO používat pravidelně dlouhodobě, bude efekt léčby trvalý.

Citlivost pokožky je na každé části těla jiná. Proto je i léčba iontoforézou OZO-OZO zcela individuální. Jak nejlépe postupovat? Na začátku procedury nastavte proud na hodnotu nula. Poté postupně zvyšujete množství proudu. Optimální sílu proudu poznáte snadno - během procedury se musíte cítit dobře. Cítíte-li příjemné, uvolňující mravenčení, procedura probíhá správně. Začnete-li se cítit nepříjemně, okamžitě snižte množství proudu.

Nástup efektu léčby je rychlý a při pravidelném používání i dlouhodobě působící až s trvalými účinky. Obecný rozpis použití iontoforézy je následující:Typ problematického poceníObdobí léčbyČetnost použitíDoporučená délka
Extrémní pocení 1. týden Denně 15 - 25 minut
  2. – 4. týden 3 x za týden 15 - 25 minut
  1. – 3. měsíc 1 x za týden 15 - 25 minut
  > 1 x za měsíc 15 - 25 minut
Nadměrné pocení 1. týden 3 x za týden 15 - 25 minut
  2. – 4. týden 1 x za týden 15 - 25 minut
  > 1 x za měsíc 15 - 25 minut
Zvýšené pocení 1. týden 3 x za týden 10 - 20 minut
  1. – 2. měsíc 1 x za týden 10 - 20 minut
  > 1 x za měsíc 10 - 20 minut


Použití iontoforézy

Před zahájením procedury vždy odložte kovové šperky z ponořovaných částí těla. Poté ponořte ruce nebo nohy do vaniček s kohoutkovou vodou (ve většině případů obsahuje kohoutková voda dostatečné množství rozpuštěných solí pro vedení elektrického proudu). Zahajte proceduru a pusťte optimální, příjemné množství proudu.

Protože lumen kanálků potních žlázek vede elektrický proud lépe než okolní tkáň, dochází díky proudu ke koagulaci proteinů a tím i k blokaci potních kanálků. Díky tomu dochází k omezení pocení léčené tkáně. Současně však při dodržení doporučeného postupu nedojde k potlačení fyziologické funkce potních kanálků. Díky intoforéze OZO-OZO se budete méně potit, aniž byste museli použít preparáty obsahující potenciálně zdraví závadný hliník.